Recordings

Toru Takemitsu - Eclipse for biwa and shakuhachi (1966)

Found: 1
Format:  

Takemitsu: In an Autumn Garden      
Takemitsu: In an Autumn Garden, Voyage, Autumn, 10th Step (Variation), Eclipse Kinshi Tsurata (biwa) Katsuya Yokoyama (shakuhachi) Kunaicho Shikibu Shokugakubu
Universal (Japan)
UCGG-7101